Organizator kongresa

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - www.cigota.rs


Mesto i vreme održavanja

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", 26 - 28. april 2018.


Akreditovano

Predavač 13, prvi autor usmene prezentacije 11, prvi autor poster prezentacije 9, pasivno učešće 8, položen test 2 boda.


Pozivno pismo

Poštovane kolege i dragi prijatelji,
Uprkos tome što pedijatrija opstaje kao retka medicina koja brine o sveukupnom zdravlju dece i mladih, poslednjih se godina dešava i njeno usmeravanje prema pojedinim regulacionim fiziološkim sistemima koji kontrolišu homeostazu.

Tako se razvija i pedijatrijska endokrinologija, kao ultimativna pedijatrijska filozofija, u kojoj su složeni endokrinološki mehanizmi povezani u jednu logičnu, uzročno-posledično celinu.

Sponzori

Novo Nordisk

Generalni pokrovitelj

Merck

Partner kongresa

Roche/ADOC

Partner kongresa

Kontakt

 • Organizator kongresa
  Specijalna bolnica za bolesti
  štitaste žlezde i bolesti metabolizma
  "Zlatibor"

  tel: +381 31 597 597
  fax: +381 31 845 030,
  +381 31 841 182
  E-mail: office@cigota.rs
  www.cigota.rs

 • Izvršni organizator
  Easy Travel & Events

  Prvomajska 4a, 18000 Niš
  tel: + 381 18 292 555,
  + 381 18 292 552,
  +381 69 3 292 555
  info@easytravel.rs
  kongres@easytravel.rs
  www.easytravel.rs

Upišite se u našu mejling listu!

Upisivanjem u našu mejling listu dobijate mogućnost da Vas redovno, putem e-mail adrese koju ste nam ostavili, obaveštavamo o aktivnostima pre, za vreme i posle kongresa.

Top